لندن ارز خـرید
فروش ارز و حواله بانکی
ارز 1ساعتهTT
شخصی
شرکتی
پوند 4950 5150 5050 5250
یورو 4470 4680 4650 4700
دلار 3800 3950 3920 3950
سایر
سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر
نـرخ ارز - تـهـران
تهران ارز خـرید ارز فـروش ارز حواله شخصی
حواله شرکتی 
دلار 3980 4000 4020 4040
یورو 4700 4750 4720 4770
پوند 5000 5170 5070 5270
درهم 1090 1100 1090 1090
       
  سكه آزادی- جدید
1,290,000 تـومان
  سكه آزادی- قدیم
1,260,000 تـومان
  سكه نـیـم آزادی
650,000 تـومان
  سكه ربـع آزادی
370,000 تـومان
  سکه یک گرمی
250,000 تـومان

صـرافـی لـنـدن - نـرخ جهانی ارز

صـرافـی لـنـدن - نـرخ جهانی طـلا


 

تـماس رایگان - شـبکه های اجـتماعی

021 8280 4525
+4475 3163 2111
+4475 3163 2111
Tel : از ایران
Mob: Lon
WhatsApp
تهرانلندننيويورك
طراحی سایت
چهارشنبه 26 مهر 1396.
Oct 18 2017.