لندن ارز خـرید
فروش ارز و حواله بانکی
ارز 1ساعتهTT
شخصی
شرکتی
پوند 4550 4650 4620 4800
یورو 4040  4180 4140 4220
دلار 3600 3730 3700 3770
سایر
سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر
نـرخ ارز - تـهـران
تهران ارز خـرید ارز فـروش ارز حواله شخصی
حواله شرکتی 
دلار 3710 3740 3800 3780
یورو 4200 4250 4150 4250
پوند 4660 4700 4630 4830
درهم 1020 1025 1030 1030
       
  سكه آزادی- جدید
1,210,000 تـومان
  سكه آزادی- قدیم
1,170,000 تـومان
  سكه نـیـم آزادی
640,000 تـومان
  سكه ربـع آزادی
370,000 تـومان
  سکه یک گرمی
250,000 تـومان

صـرافـی لـنـدن - نـرخ جهانی ارز

صـرافـی لـنـدن - نـرخ جهانی طـلا


 

تـماس رایگان - شـبکه های اجـتماعی

021 8280 4525
+4475 3163 2111
+4475 3163 2111
Tel : از ایران
Mob: Lon
WhatsApp
تهرانلندننیویورک
طراحی سایت
سه شنبه 6 تير 1396.
Jun 27 2017.